U&V HOLDING

THAILAND

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมในการทำงานของทุกคน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมาจากพื้นที่กำเนิด, เชื่อชาติ, ศาสนา, เพศและเพศสภาพอะไร

...

Our Milestone

    บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งในปี 2529 เริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการบริษัทของเราได้ให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของประเทศ  หน่วยงานวิจัยและตรวจสอบของภาครัฐ  ห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบและตรวจวิเคราะห์และภาคอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมิคอล ผลิตเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยาและวัคซีน อาหารและเครื่องดื่ม สหกรณ์ฟาร์มสัตว์ การเกษตร อาหารเสริมและเครื่องสำอาง เป็นต้น  

     ปัจจุบันทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์จากมากกว่า 20 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักคือการตอบสนองต่อความต้องการ การวิจัยวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล

     กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยไทยมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ปี  2555 บริษัทของเราได้เริ่ม การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยมาทำการตลาด ภายใต้โครงการ “จากหิ้งสู่ห้าง” และพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

    ปัจจุบันบริษัทได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วกว่า 16 รายการ และได้มีงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 6 งานวิจัย และบริษัทมีการควบคุมคุณภาพ
การทำงานและการผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO9001 ทำให้ลูกค้าทุกคนวางใจได้เลยว่าทุกสินค้าและบริการของเรา มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานเอาไว้ตลอดมา

...
OUR VISION

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ของสินค้าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วัสดุและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและครบวงจร เพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และงานวิจัย

...
OUR CUSTOMER

มีเป้าหมายในการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและนำเสนอสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรม โดยเราเน้นคำนึงถึงผลประโยชนืสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานวิจัยและการทำงานในห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

...
OUR EMPLOYEE

เราเชื่อว่ารากฐานของสินค้าบริการที่ดี เกิดจากศักยภาพและทัศนคติของพนักงานในบริษัทเสมอมา เราจึงสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ถึงขีดสุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความภาคภูมิใจของทั้งตัวพนักงานเองและครอบครัว โดยเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่มีความเท่าเทียม อบอุ่น และจริงใจ

...
OUR SOCIETY

เป็นองค์กรแบบอย่างต่อสังคมที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

...

Our service

  • บริการจัดหาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับงานวิจัยของผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงคุณภาพและงบประมาณ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการสารเคมีอันตรายรวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ
  • SCS – Special customer service บริการผลิตสารเคมีตามคุณภาพสูง
    ตามส่วนผสมและขนาดบรรจุที่ผู้ใช้งานต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

TESTIMONIAL

N/A

N/A
Client

ขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ส่งพี่เสน่ห์มา service ได้ดีมาก ๆ ส่งใบเสนอราคาได้รวดเร็วและมีหลายระดับราคาของเครื่องมืออุปกรณ์ให้เลือก มีบริการหลังการขายที่ดีมาก ๆ สินค้าที่มีในสต๊อกส่งได้รวดเร็วดีครับ

สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
Client

ได้มีการใช้บริการกับบริษัทยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) รู้สึกประทับใจในคุณภาพสินค้า เช่น กระบอกตวงยี่ห้อ KIMA วัสดุแก้วหนามีคุณภาพ ชื่นชมคุณคิมและคุณเสน่ห์ ที่บริการให้คำแนะนำด้วยความจริงใจ ช่วยหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล คอยให้ข้อมูลสินค้าและตอบข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วและละเอียด นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วด้วยค่ะ - ณพรรษสร ทองพิมพ์ใหญ่ นิสิตปริญญาโทและผู้ช่วยวิจัย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณพรรษสร ทองพิมพ์ใหญ่
Client

OUR BRAND

 Brand 21
 Brand 24
 Brand 26
 Brand 25
 Brand 23
 Brand 27
 Brand 22
 Brand 28
 Brand 22
 Brand 28
 Brand 31
 Brand 30
 Brand 29
 Brand 32
 Brand 34
 Brand 35
 Brand 36
 Brand 33